Akordeono

Akordeono

Akordeono skyrius

Vilma Jokubaitienė – skyriaus vedėja, mokytoja-metodininkė
Birutė Dokšienė – vyr. mokytoja
Algimantas Pleškys – vyr. mokytojas
Raminta Šukytė – vyr. mokytoja