Tarybos, darbo grupės

Tarybos, darbo grupės

Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos pirmininkas

Darius Jurgutis

Sekretorė

Dalia Pleškienė

Nariai

Ingrida Kelevišienė

Tėvų atstovai

Lina Andriuškaitė
Jūratė Beržinienė
Vaclovas Akavickas

Mokinių atstovai

Ūla Mikalčiutė
Virmina Steckytė

Mokyklos atestacinė komisija

Pirmininkas

Antanas Kontautas

Sekretorė

Violeta Udelcovienė

Nariai

Darius Jurgutis
Dalia Pleškienė
Gedimina Paulikaitė
Vilma Jokubaitienė

Švietimo ir sporto skyriaus
vyr. specialistė 

Eglė Barčauskienė

Mokytojų taryba

Pirmininkas

Antanas Kontautas

Sekretorė

Raimonda Kasparavičiutė

Nariai

Visi mokytojai

Darbo taryba

Pirmininkė

Vilija Opulskytė

Sekretorė

Edita Gurskienė

Narė

Diana Budginienė

Direkcinė taryba  

Pirmininkas (direktorius)

Antanas Kontautas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Regina Stonkuvienė

Skyrių vedėjai:

Raimonda Kasparavičiutė
Asta Radzienė
Diana Liudvinskienė
Vilma Jokubaitienė
Liubovė Surblienė
Darius Jurgutis