Tarybos, darbo grupės

Tarybos, darbo grupės

Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos pirmininkas

Darius Jurgutis

Sekretorė

Dalia Pleškienė

Nariai

Ingrida Kelevišienė (muzikos skyriaus mokytojų atstovė)

Valdemaras Eitutis (dailės skyriaus mokytojų atstovas)

Tėvų atstovai

Jūratė Beržinienė
Vaclovas Akavickas
Darius Čirvinskas

Mokinių atstovai

Kornelija Dagytė
Augustė Salominaitė

Mokyklos atestacinė komisija

Pirmininkas

Antanas Kontautas

Sekretorė

Vilija Grigutienė

Nariai

Darius Jurgutis
Dalia Pleškienė
Rima Bomblauskienė
Edita Gurskienė

Švietimo ir sporto skyriaus
vyr. specialistė 

Aurelija Trečiokienė

Mokytojų taryba

Pirmininkas

Antanas Kontautas

Sekretorė

Raimonda Kasparavičiutė

Nariai

Visi mokytojai

Darbo taryba

Pirmininkė

Vilija Opulskytė

Sekretorė

Edita Gurskienė

Narė

Diana Budginienė

Direkcinė taryba  

Pirmininkas (direktorius)

Antanas Kontautas

Direktoriaus pavaduotoja muzikiniam ugdymui

 

 

Direktoriaus pavaduotojas  dailės ugdymui

Regina Stonkuvienė         

 

 

                                        Valdemaras Eitutis  

Skyrių vedėjai:

Raimonda Kasparavičiutė

Sabina Vaurienė 
Asta Radzienė
Diana Liudvinskienė
Vilma Jokubaitienė
Liubovė Surblienė
Darius Jurgutis