Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų skyrius

Darius Jurgutis – skyriaus vedėjas, mokytojas-metodininkas
Artūras Dargužis – mokytojas
Antanas Kontautas – vyr. mokytojas
Gintaras Liudvinskas – vyr. mokytojas
Dalytė Praspaliauskienė – vyr. mokytoja
Robertas Surblys – mokytojas-metodininkas