Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų skyrius

Darius Jurgutis – metodinės grupės vedėjas, mokytojas ekspertas
Artūras Dargužis – vyr. mokytojas
Gintaras Liudvinskas – vyr. mokytojas                                                                                Dalytė Praspaliauskienė – vyr. mokytoja
Robertas Surblys – mokytojas metodininkas