Varnių Skyrius

Varnių Skyrius

Varnių skyrius

Ernesta Dargužienė – mokytoja
Gintaras Liudvinskas – vyr. mokytojas
Algimantas Pleškys – vyr. mokytojas
Dalytė Praspaliauskienė – vyr. mokytoja
Rosita Vitkevičienė – vyr. mokytoja