TEIKIAMOS PASLAUGOS IR ĮKAINIAI

TEIKIAMOS PASLAUGOS IR ĮKAINIAI

Telšių meno mokyklos teikiamų paslaugų įkainių sąrašas ir lengvatų taikymo tvarkos aprašas

Nustatyto dydžio mokestis už mokslą Telšių meno mokykloje ir jos skyriuose mokamas (vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-69) į mokyklos specialiąją sąskaitą LT44 4010 0428 0038 5225 Luminor banke. 

Mokyklos kodas 190590637

Pavedimo paskirtyje nurodyti: už mokslą meno mokykloje, mokinio vardą pavardę.

Mokestis už mokslą muzikos skyriuje:

mokiniams – 16 Eur per mėn., (kaimo vietovėse – 12 Eur),

suaugusiems – 50 Eur per mėn.

Mokestis už mokslą dailės skyriuje:

mokiniams – 12 Eur per mėn.,

suaugusiems – 25 Eur per mėn.