Direktoriaus pavaduotoja muzikiniam ugdymui

Direktoriaus pavaduotoja muzikiniam ugdymui

Vardas, Pavardė

Regina Stonkuvienė

Telefonas:

8 444 60221

Išsilavinimas ir kvalifikacija:

Aukštasis

1977-1981 Klaipėdos Stasio Šimkaus aukštesnioji muzikos (dabar Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija) pripažinta muzikos mokyklos dėstytojo, koncertmeisterio kvalifikacija.

1981-1986 Vilniaus valstybinė konservatorija (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija)\pripažinta dėstytojo kvalifikacija.

Darbo patirtis:

1980 – Telšių muzikos mokykla, mokytojo pareigos.

1994 Telšių muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

2008 metai – suteikta trečia vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Kalbos:

Rusų – laisvai, vokiečių – gerai.

Kompiuteris:

Gerai.