VEIKLOS SRITYS

VEIKLOS SRITYS

Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

2.1. Pagrindinė mokyklos veiklos rūšis – kultūrinis švietimas 85.52;

2.2. kitos veiklos rūšys:

2.2.1. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

2.2.2. koncertinė veikla, kodas 85.59;

2.2.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

2.2.4. vaikų poilsio stovyklų poilsio veikla, kodas 55.20.20;

2.2.5. kūrybinė, meninė ir programų organizavimo veikla, kodas 90.0;

2.2.6. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

2.2.7. bibliotekos veikla, kodas 91.01.

Telšių meno mokyklos veiklos sritys ir rūšys, tikslai, uždaviniai, funkcijos