Luokės skyrius

Luokės skyrius

Anisa Dauskurtienė – vyr. mokytoja
Diana Kairienė – vyr. mokytoja
Raimundas Margalikas – mokytojas
Alma Ročienė – vyr. mokytoja
Tatjana Zaleckienė – vyr. mokytoja
Giedrė Žeimytė Jurkuvienė – vyr. mokytoja