Luokės skyrius

Luokės skyrius

Luokės skyrius

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių raj.

Anisa Dauskurtienė – vyr. mokytoja
Diana Kairienė – vyr. mokytoja
Raimundas Margalikas – vyr. mokytojas
Alma Ročienė – vyr. mokytoja
Tatjana Zaleckienė – vyr. mokytoja
Giedrė Žeimytė Jurkuvienė – vyr. mokytoja