Stojantiesiems

Stojantiesiems

TELŠIŲ MENO MOKYKLA 2024–2025 m. m. KVIEČIA MOKYTIS

FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIOSE MOKYMO PROGRAMOSE (FŠPU)

MUZIKOS

 • pradinio muzikos ugdymo programa 6-14 metų vaikams (trukmė – 4 metai)
 • pagrindinio muzikos ugdymo programa 10-18 metų vaikams (trukmė – 4 metai)

(muzikos programose galima rinktis šiuos instrumentus: fortepijoną, akordeoną, styginius instrumentus (smuiką, violončelę, gitarą), pučiamuosius instrumentus (fleitą, klarnetą, saksofoną, eufoniją, tūbą, trimitą, tromboną, althorną), mušamuosius instrumentus, dainavimą).

Šalia grojimo instrumentu yra mokoma muzikos teorijos dalykų.

DAILĖS

 • pradinio dailės ugdymo programa 7-10 metų vaikams (trukmė – 3 metai)
 • pagrindinio dailės ugdymo programa 10-18 metų vaikams (trukmė – 4 metai)

(mokomasi šių dalykų: piešimo, tapybos, kompozicijos, skulptūros, dailės istorijos, grafikos, tekstilės ir popieriaus plastikos).

NEFORMALIOJO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMOSE (NVŠ)

MUZIKOS

 • ankstyvojo muzikos ugdymo programa 5-7 metų vaikams (trukmė 2 metai). Muzikinis ugdymas vyksta grupėje 2 val. per savaitę.
 • saviraiškos muzikos ugdymo programa (trukmė 2 metai) skirta moksleiviams, baigusiems bent dvi meno mokyklos pradinio ugdymo klases arba nuo 12 metų amžiaus. Mokomasi groti pasirinktu instrumentu arba dainuoti ir
 • išplėstinė muzikos ugdymo programa (trukmė 2 metai) skirta moksleiviams, baigusiems pagrindinio muzikinio ugdymo programą.
 • suaugusiųjų muzikos ugdymo programa asmenims nuo 18 metų (trukmė 2 metai).

DAILĖS

 • ankstyvojo dailės ugdymo programa 5-7 metų vaikams (trukmė 2 metai). Užsiėmimai vyksta grupėje 2 val. per savaitę.
 • išplėstinė dailės ugdymo programa (trukmė 2 metai) skirta moksleiviams, baigusiems pagrindinio dailės ugdymo programą.
 • suaugusiųjų dailės ugdymo programa asmenims nuo 18 metų (trukmė 2 metai).

 

Pagrindinis prašymų priėmimas vykdomas  iki gegužės 10 d. Prašymai pildomi elektroniniu būdu adresu https://svietimas.telsiai.lt

Prašymai į neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas teikiami užpildžius prašymą (žemiau esančioje formoje) adresu https://telsiumenomokykla.lt/stojantiesiems/ arba atvykus į mokyklą bei elektroniniu paštu info@telsiumenomokykla.lt. Apie priėmimą informuosime Jūsų nurodytu telefonu.

Mokestis už mokslą muzikos skyriuje:

 • mokiniams – 16 Eur per mėn., (kaimo vietovėse – 12 Eur),
 • suaugusiems – 50 Eur per mėn.

Mokestis už mokslą dailės skyriuje:

 • mokiniams – 12 Eur per mėn.,
 • suaugusiems – 25 Eur per mėn.

 

Prašymas priimti mokytis Telšių meno mokykloje 2024–2025 m. m.